Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 

 

Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

« powrót

01.12.2013

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH
W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

 

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie". Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

W maju 2014 roku i na przełomie września i października 2013 odbędą się praktyki zawodowe w niemieckich zakładach pracy dla 24 uczniów Technikum Mechanicznego o profilu technik mechatronik.

Celem praktyk jest:
szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego z zakresu mechatroniki
poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń)
zwiększenie szansy na zatrudnienie po ukończeniu szkoły

Cieszymy się bardzo, że 12 uczniów obecnej klasy 3T i 12 uczniów z obecnych klas 2T1 i 2T2 będzie miało możliwość wziąć udział w praktykach za granicą.
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI – wyjazd maj 2014


Regulamin opracowano na potrzeby projektu „”Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2013r. do 30.12.2014r. przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu przy ul. Świerkowej 8. Praktyki odbędą się w zakładach pracy w Dreźnie w terminie 11-31 maj 2014.


Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja dotyczy uczniów klasy trzeciej Technikum Mechanicznego o profilu technik mechatronik, odbywających w roku szkolnym 2013/2014 praktyki zawodowe.
Rekrutacja odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
Opinii wychowawcy uwzględniającej umiejętność pracy w zespole, frekwencję zachowanie ucznia oraz o poziom motywacji ucznia do uczestnictwa w projekcie.
Opinii nauczyciela języka niemieckiego dotycząca stopnia znajomości języka.
Pozytywnej opinii lekarskiej
Uczniowie zobowiązani są złożyć:
formularz zgłoszeniowy
dokumenty rekrutacyjne podpisane przez ucznia

Harmonogram rekrutacji
Powołanie przez Dyrektora Szkoły Komisji Rekrutacyjnej w składzie: koordynator projektu, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotów zawodowych – do 08.11.2013r.
Opublikowanie na stronie internetowej szkoły zasad i dokumentów rekrutacyjnych – do 22.11.2013r.
Początek rekrutacji : I tura – 08.11.2013r.
Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych – do 22.11.2013r.
Sporządzenie protokołu rekrutacyjnego, wydanie decyzji rekrutacyjnej i opublikowanie listy uczestników i uczestniczek projektu – do 25.11.2013r.
Rozpoczęcie zajęć z przygotowania językowego – 25.11.2013
Przyjmowanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych – do 29.11.2013r.

Schemat rekrutacyjny
1. Uczeń składa u koordynatora projektu Marzeny Suchowiak wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) w terminie od 12.11.2013r.
2. Na podstawie wpływających formularzy Komisja Rekrutacyjna zbiera opinie, o których mowa w pkt. 1d, 1 e (załączniki nr 2, 3).
3. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz uzyskanych opinii Komisja Rekrutacyjna tworzy listę uczestników.
4. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne u koordynatora projektu.
5. Uczniowie (12 wyłonionych w procesie rekrutacji oraz jeden uczeń rezerwowy) odbędą zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego. Przygotowanie językowe realizowane jest w wymiarze 46 godzin, kulturowo - pedagogiczne w wymiarze 4 godzin.

 

 

 

Więcej na temat projektu pod adresem: http://www.leonardo.org.pl/
 

 

 


Do wakacji pozostało:
57
9
5


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci