3T4 33T4
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   wych. fiz.-3/4 #Q8 sg
wych. fiz.-4/4 #Q5 B9
    pr el i ele-2/2 #P1 B8
2 8:00- 8:45   wych. fiz.-3/4 #Q8 sg
wych. fiz.-4/4 #Q5 B9
pr program-2/2 #P4 B2   pr tech wyt-1/2 CK C1
pr uism-2/2 #P2 B8
3 8:50- 9:35 r_chemia-1/2 Mr 102 po t wyt-1/2 Śr B3
j.angielski-2/2 #A1 11
wych. fiz.-1/2 PZ S1
pr program-2/2 #P4 B2
po t wyt-1/2 Śr B17 pr tech wyt-1/2 CK C1
pr uism-2/2 #P2 B8
4 9:45-10:30 po sirm-1/4 KK B17
wych. fiz.-4/4 #Q5 B9
r_wos-1/2 Ms 110
urz i syst m-2/2 #U1 B4
pr tech mech-1/2 SK 18
matematyka-2/2 #M1 B4
religia GR 101a pr tech wyt-1/2 CK C1
r_fizyka-2/2 #F1 111
5 10:45-11:30 matematyka-1/2 BL 102a
r_fizyka-2/2 #F1 111
tech nemun-1/2 BW B17
r_fizyka-2/2 #F1 111
tech nemun-1/2 BW B3
urz i syst m-2/2 #U1 B4
j.polski Bt 202 pr tech wyt-1/2 CK C1
r_matematyka-2/2 #M2 111
6 11:35-12:20 j.angielski-1/2 ZK 201
urz i syst m-2/2 #U1 111
zaj.z wych. KK B4 j.polski Bt 202 r_chemia-1/2 Mr 102
urz i syst m-2/2 #U1 B4
pr proc prod-1/2 CK C1
ele i elek-2/2 #E1 110
7 12:25-13:10 religia GR 201 or pr prod-1/2 Śr B4
matematyka-2/2 #M1 109
u_hist i spo LV 204 pr tech mech-1/2 SK B2
r_matematyka-2/2 #M2 B4
pr proc prod-1/2 CK C1
j.angielski-2/2 #A1 11
8 13:20-14:05 po t wyt-1/2 Śr B3
j.angielski-2/2 #A1 11
j.polski Bt 202 j.angielski-1/2 ZK B17 r_wos-1/2 Ms 110
pr program-2/2 #P3 B13
pr proc prod-1/2 CK C1
urz i syst m-2/2 #U2 12
9 14:10-14:55 j.angielski-1/2 ZK 110
z_angielski-2/2 #A2 11
wych. fiz.-1/2 PZ sg
wych. fiz.-2/2 #Q7 B9
z_angielski-1/2 ZK B17 matematyka-1/2 BL 15
pr program-2/2 #P3 B13
wych. fiz.-3/4 #Q8 sg
10 15:00-15:45   wych. fiz.-1/2 PZ sg
wych. fiz.-2/2 #Q7 B9
u_edu pożar-1/2 PG 107 wych. fiz.-2/2 #Q7 sg  
Obowiązuje od: 04 marca 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum