Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 

 

Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

Historia

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN powstał w roku 1976 na skutek połączenia dwóch wcześniej istniejących szkół mechanicznych:

 • Zespołu Szkół Zawodowych ZPM H .Cegielski- przyzakładowej szkoły Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski
 • Zespołu Szkół Technicznych im. KEN – Szkoły Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego – ZST Min. Przem. Ciężkiego.HISTORIA SZKOŁY
ZSZ HCP

1924 - 39 Szkoła Przemysłowa przy Zakładach HCP
1945 Reaktywowanie szkoły
1951 Zmiana nazwy - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1955 - 57 Likwidacja szkół przyzakładowych
IX.1957 Wznowienie działalności Szkoły
1962 Utworzenie Technikum Mechanicznego dla Pracujących
od 1963 Budynek dyrekcji HCP siedzibą szkół
zajęcia praktyczne odbywają się w Zakładach HCP
1963 Nowy budynek szkolny przy ul. Dzierżyńskiego 198
1967 Połączenie szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum
Mechanicznego

Nowa nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Zawodowych przy Zakładach Przemysłu Metalowego HCP


1974 Nowy typ szkoły: Średnie Studium Zawodowe
1962 - 76 Utworzenie Filii Szkoły w Śremie
1976 Połączenie szkół z ZST Min.Przem.Ciężkiego

ZST Min.Przem.Ciężkiego

1918 Dokształcająca Szkoła Przemysłowa przy ul. Inżynierskiej
1930 Zmiana nazwy: Dokształcająca Szkoła Zawodowa
1945 Reaktywacja szkoły
1947 Zmiana nazwy: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Poznaniu
1947 Przyłączenie Państwowego Gimnazjum Mechaniczno-Elektrycznego
1956 Własny budynek warsztatów szkolnych przy ul. Świerkowej 10
1966 Nowy budynek szkolny przy ul. Świerkowej 8

1971

Nowa nazwa Szkoły:

 • Zespół Szkół Technicznych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego


W skład Zespołu wchodziły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Techniku Mechaniczne 5-letnie
 • Techniku Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Liceum Zawodowe od 1974 r.


Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski


1976 Połączenie szkół z ZSZ HCP.
1990 Rezygnacja ZPM H.Cegielski z posiadania szkoły.

Nowa nazwa Szkoły:

 • Zespół Szkół Mechanicznych im.Komisji Edukacji Narodowej


Historia składu Zespołu Szkół:

 • Technikum Mechaniczne 5-letnieLiceum ZawodoweLiceum ProfilowaneZasadnicza Szkoła ZawodowaTechnikum dla dorosłych ( na podb.ZSZ )
 • Średnie Studium Zawodowe


1999 Powołanie Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN
2002 Powołanie nowych typów szkół w związku z reformą szkolnictwa.

Obecny skład Zespołu Szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Mechaniczne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • XXIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (w systemie zaocznym)

pdf


Do wakacji pozostało:


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci