Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 

 

Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

Klasa policyjna

                   HONOR I SŁUŻBA !!!

Przedmioty rozszerzone:  wiedza o społeczeństwie, geografia, angielski
Przedmiot punktowany: wiedza o społeczeństwie, język obcy, geografia
Dodatkowa godzina: wychowanie fizyczne.

Patronat nad klasą sprawuje:
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

 

 

To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć służbę w Policji. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (wiedzowych i sprawnościowych). Przybliżymy też specyfikę pracy policjantów, dając szansę sprawdzenia, czy jest to rzeczywiście ten wymarzony zawód. Ukończenie tej klasy ułatwia również absolwentowi podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych (np. wojsku, Straży Pożarnej), ochronie osób i mienia. Szkoła podpisała umowę partnerską z Komendą Miejską Policji w Poznaniu oraz z Izbą Celną.

 

Uczniom klasy policyjnej proponujemy:

  • zajęcia przygotowujące do testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami rekrutacyjnymi (w ramach lekcji WOS, wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego),
  • zapoznanie z elementami prawa i kryminalistyki,
  • cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji Policji, przybliżające ich pracę oraz wprowadzające w niektóre zagadnienia szkolenia podstawowego policjantów,
  • naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich (m.in. na przyszkolnej strzelnicy) oraz teorii wiedzy o broni,
  • podstawy sportów walki,
  • naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • zajęcia z psychologiem, obejmujące elementy treningu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem,
  • udział w obozach sportowych i poligonowych,
  • klasa mundurowa, dwa dni w tygodniu są "dniami mundurowymi" (wzór umundurowania opisany został w rozdziale V Regulaminu Szkoły, dostepnego w zakładce: Dokumenty szkolne),

 

 


Do wakacji pozostało:


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci