Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 

 

Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

Klasa psychologiczno-pedagogiczna

 

 

PASJA, INSPIRACJA, MOTYWACJA !!!

 

Przedmioty rozszerzone: polski, biologia, geografia
Przedmiot punktowany: wiedza o społeczeństwie, język obcy, biologia
Program tej klasy przygotowywany jest w formie innowacji pedagogicznej.

Patronat nad klasą sprawuje:
Szkoła Wyższa Psychologii SpołecznejWykorzystując zainteresowanie młodych ludzi tematyką społeczną, proponujemy im naukę w klasie psychologiczno-pedagogicznej. Jej uczniowie będą mieli nie tylko szansę poznać podstawy interesujących ich dziedzin nauki, ale tez rozwinąć własne umiejętności interpersonalne.


Program tej klasy został uzupełniony o zajęcia treningowe, pozwalające zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii).  Klasa ta pozwala nie tylko na uzyskanie średniego wykształcenia, ale daje też wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej). Zwłaszcza te ostatnie zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Uczniowie biorą udział w wykładach otwartych, organizowanych przez SWPS.

Czego dowiesz się i nauczysz w tej klasie:

  •     co wpływa na zachowanie człowieka,
  •     jak ludzie funkcjonują w grupie ,
  •     jakie są prawidłowości rozwoju człowieka,
  •     jak ważne jest zdrowie i higiena psychiczna,
  •     poznasz swoje mocne i słabe strony,
  •     zrozumiesz zasady dobrej komunikacji,
  •     rozwiniesz umiejętności społeczne,
  •     nauczysz się radzenia sobie w sytuacji trudnej
     


Do wakacji pozostało:


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci