Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 

 

Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

LO dla Dorosłych

XXIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu przyjmuje kandydatów spośród osób dorosłych lub w uzasadnionych przypadkach osób nie mających ukończonego 18 roku życia, które mają ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub nie ukończoną szkołę średnią z różnego powodu np. sytuacji życiowej uniemożliwiającej kontynuowanie nauki w standardowym cyklu kształcenia.

Nauka w szkole jest bezpłatna oraz trwa 2 lata szkolne, a praktycznie 18 miesięcy przy uwzględnieniu dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej.

Kształcenie w szkole odbywa się w systemie czterosemestralnym. Konsultacje i inne zajęcia odbywają się w weekendach sobotnio-niedzielnych wg szkolnego kalendarza zajęć.

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje średnie wykształcenie ogólne oraz ma możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

Niezbędne dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 25 sierpnia 2017 r.


Do wakacji pozostało:


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci