Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 

 

Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

Rekrutacja 2018

REKRUTACJA 2018/2019

PROPONOWANE KLASY

KLASA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

I O/2

Sportowo-obronna

Język polski

Matematyka

Język obcy

Wiedza o społeczeństwie

Język angielski

DO WYBORU:

Wiedza o społeczeństwie

Biologia

Geografia

Język angielski

DO WYBORU:

Język niemiecki

Język hiszpański

Język rosyjski

I O/3

Policyjna

Język polski

Matematyka

Język obcy

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Język angielski

Język angielski

DO WYBORU:

Język niemiecki

Język hiszpański

Język rosyjski

I T/1

Technik mechatronik

Język polski

Matematyka

Język obcy

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Język angielski

DO WYBORU:

Język niemiecki

Język hiszpański

Język rosyjski

I T2

Technik optyk

Język polski

Matematyka

Język obcy

Informatyka

Fizyka

Język angielski

Język angielski

DO WYBORU:

Język niemiecki

Język hiszpański

Język rosyjski

I T/3

Technik mechanik

Klasa strażacka

Język polski

Matematyka

Język obcy

Wiedza o społeczeństwie

Chemia

Wiedza o społeczeństwie

Język angielski

DO WYBORU:

Język niemiecki

Język hiszpański

Język rosyjski

I T/4 technik urządzeń dźwigowych

Język polski

Matematyka

Język obcy

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Język angielski

DO WYBORU:

Język niemiecki

Język hiszpański

Język rosyjski

I Z/1

Mechatronik

Język polski

Matematyka

Język obcy

Informatyka

 

Język angielski

Język niemiecki

I Z/2

Elektryk

Język polski

Matematyka

Język obcy

Informatyka

 

Język angielski

Język niemiecki

I Z/3

Ślusarz

Język polski

Matematyka

Język obcy

Informatyka

 

Język angielski

Język niemiecki

TERMINARZ NABORU

link do strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu

14 – 30 maja godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1) Wypełnij wniosek elektroniczny (link) i ZATWIERDŹ.

System wygeneruje dla Ciebie PIN – zapisz go i zachowaj.

2) Wydrukuj wniosek.

Wydrukowanie wniosku PRZED zatwierdzeniem spowoduje, że Twoje dane NIE ZOSTANĄ ZAPISANE w systemie!

3) Złóż wniosek – tylko w szkole pierwszego wyboru (uwaga! – wyjątkiem są szkoły, które nie biorą udziału w naborze elektronicznym).

Jeżeli we wniosku została zaznaczona opcja o pierwszeństwie w przyjęciu – należy dołączyć dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art.20f ust.3 i 4 (art.20c. ust.2) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej – pobierz

15 czerwca – 19 czerwca do godziny 15:00

możliwość dokonania zmiany szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

22 – 25 czerwca godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o następujące dokumenty:

Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum.

Kserokopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum.

Dyplomy lub ich kserokopie (w tym przypadku oryginał do wglądu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej) osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (link: wykaz zawodów i konkursów )

Kandydatów z tytułem laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty prosimy o dostarczenie oryginału zaświadczenia.

do 26 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

11 lipca godzina 10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 12 lipca

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

do 19 lipca godzina 12:00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

20 lipca godzina 13:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1 sierpnia – 3 sierpnia do godziny 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

do 9 sierpnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

24 sierpnia godzina 10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 27 sierpnia

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych (link)

do 30 sierpnia godzina 12:00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

31 sierpnia godzina 13:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Do wakacji pozostało:


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci