Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 

 

Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

Stypendium

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – inf. na www.pcs-poznan.pl

 

STYPENDIUM SZKOLNE

dochód – 456 zł netto na osobę w rodzinie w sierpniu 2015r.

lub 542 zł netto w przypadku gospodarstwa jednoosobowego

Termin – do 15 września 2015r.

Miejsce - osoby zamieszkałe na stałe w Poznaniu składają wnioski

w Poznańskim Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1,

osoby spoza Poznania w Urzędach Miasta i Gminy

 

STYPENDIUM SOCJALNE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Kryteria: średnia ocen – 4,21 i

dochód – 650 zł netto na osobę w rodzinie

lub 740 zł gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko

termin – do 25 września 2015r.

miejsce – osoby zameldowane w Poznaniu składają wnioski w Poznańskim Centrum Świadczeń, osoby spoza Poznania  w Starostwach Powiatowych lub Urzędach Gmin (jeśli urzędy przystąpiły do tego programu)

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

DLA UCZNIÓW KLAS IV TECHNIKUM

(refundacja zakupu podręczników na podstawie rachunku/paragonu do kwoty 445 zł)

 

Termin – do 30 września 2015r.

dochód: 574 zł netto netto na osobę w rodzinie w 2013r.

miejsce składania wniosków (wraz z rachunkiem/paragonem): szkoła – pedagog (p.104)

 

możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku

przekroczenia kryterium dochodowego, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:

 

ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne i wielodzietne


Do wakacji pozostało:


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci